GameEvent Regelsæt
Generelt

Deltagelse til GAME EVENT forudsætter overholdelse af de gældende regler for GAME EVENT, samt dansk og international lovgivning.

Regelsættet for GAME EVENT kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret online.

Deltagere skal altid følge anvisninger fra GAME EVENTs crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse IKKE er dækket af dette regelsæt.

Hvis gældende regler eller anvisninger IKKE bliver overholdt, forbeholder GAME EVENT sig retten til, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. billet.

Deltagelse til GAME EVENT sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

GAME EVENT påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.

Hel eller delvis refundering af billet er IKKE muligt. Heller IKKE i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

Hver billet til GAME EVENT er unik, og giver adgang for én person til eventet.

Snyd med billetter eller andre forsøg på, uberettiget, at deltage til eventet vil blive politianmeldt.

Alkohol og stoffer

Det er IKKE tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.

Forbuddet gælder på hele området for eventet, både i hallerne, parkeringspladserne samt alle underdørsarealer inden for EUC Syds område.

Det er IKKE tilladt at indtage alkohol uden for eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand.

Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse og uden refusion af evt. billet.

Deltagerpladser

Til hver deltagerplads stilles der to strømstik og ét netværksstik til rådighed.

Deltageren skal selv medbringe netværkskabel, vi anbefaler et netkabel på minimum 5 Meter.

Det er kun tilladt at tilslutte én computer, konsol eller lign. pr. plads.

Det er IKKE tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til GAME EVENTs netværk.

Det er IKKE tilladt at benytte højtalere.

Det er IKKE tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.

Det er IKKE tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontorstol.

I soveområderne skal man placere luftmadrasser og liggeunderlag, op ad hinanden uden mellemrum, så der er soveplads til alle.

Det er IKKE tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign. Sovning skal foregå i de soveområder som er blevet stillet til rådighed.

Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.

Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computer.

Det er IKKE tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr, eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra vedkommende.

Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.

Evt. glemte ejendele skal gøres krav på straks efter eventet. Efter 14 dage doneres resten til velgørende formål, eller bortskaffes.

Der kan forekomme træk ved bestemte pladser når en Adminstrator vælger der skal udluftes.

Rygning

Det er IKKE tilladt at ryge indendørs.

Rygning må kun ske udendørs under halvtaget, der hvor der står skraldespande til det.

Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter, som for almindelige rygere.

Andet

Det er IKKE tilladt af hænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra GAME EVENT.

Det er IKKE tilladt at sælge varer eller ydelser til GAME EVENT uden skriftlig tilladelse fra GAME EVENT.

Det er IKKE tilladt at medbringe knive, knojern, attrapvåben eller andre våben, af nogen art til eventet.

Det er IKKE tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs til GAME EVENT, eller udendørs i forbindelse med indgangen og andre steder, hvor folk er tæt samlet.

Det er tilladt for den enkelte deltager, at medbringe mad og drikkevarer til eget forbrug.

GAME EVENT forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af GAME EVENT, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.

GAME EVENT forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele GAME EVENTs netværk samt internetforbindelse.

Handels Betingelser & Persondata
1. Virksomhedsoplysninger

EUC Syd Game Events

Hilmar Finsens Gade 18

Tlf.: 74 12 43 43

CVR: 38517007

gameevent@pcsyd.com

2. Pris

Prisen pr. billet er 125 DKK, og betalingen foregår gennem PayPal. Vi gemmer IKKE nogle betalingsoplysninger, men vi gemmer betalingstidspunkt og navnet på personen der har foretaget transaktionen.

3. Levering

Købte billetter bliver sendt til den email som er tilknyttet brugeren der har købt billetten/billetterne. Det er muligt på hjemmesiden, at vælge en anden email til modtagning af billetter.

4. Ansvar

Under eventet har du selv ansvar for de ting du medbringer. Hvis ting bliver stjålet eller forsvinder, kan du skrive en mail til gameevent@pcsyd.com eller kontakte en Administrator under eventet, og så vil vi vende tilbage til dig hvis vi finder noget. Derudover er det også en forventning at du kan opføre dig ansvarligt da yngre mennesker deltager til eventet. Hvis en Administrator mener du opfører dig uansvarligt har administratoren alt ret til at udvise dig fra eventet.

5. Returnering af varer

Ved køb af billet accepterer du at der er ingen muligheder for refundering af køb. Hvis der har været fejl i forbindelse med et køb, kan du sende en mail til gameevent@pcsyd.com.

6. Databehandling

Vi opbevarer din data krypteret og beholder det indtil næste event, hvilket vil sige maks 6 måneder. Dataen er tilgængelig for administratorer. Det vil IKKE være muligt at få udgivet data omkring en anden deltager til eventet.

7. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med noget til eventet, kan du komme med din mening i et spørgeskema, der bliver udgivet kort efter eventets afslutning.

Hvis det er aktuelt til eventet, kan du opsøge en administrator, som vil kunne tage sig af det.

8. Kontakt

Game Event kan kontaktes på følgende:

Tlf.: 74 12 43 43

Email: gameevent@pcsyd.com

EUC SYD GAME EVENT
Support INFO:
gameevent@pcsyd.com
74 12 43 43
Hilmar Finsens Gade 18
Sønderborg 6400
CVR: 38517007